فوریه 2016

سومین کارگاه آموزشی ترویج کمپوست خانگی در روستای دهنه سر شیجان

2016-10-10T14:46:00+03:3028 فوریه 2016|مدیریت پسماند|

سومین کارگاه آموزشی تولید کمپوست خانگی از پسماند تر که یکی از مجموعه فعالیتهای پایلوت مشترک در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی - فاز دوم- می باشد، روز چهارشنبه 5 اسفند 94 در مسجد روستای دهنه سر شیجان با حضور معاون مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکسومین کارگاه آموزشی تولید کمپوست خانگی از پسماند تر که یکی از مجموعه فعالیتهای ...

ژانویه 2016

معرفی سیستم جمع آوری زباله قابل بازیافت و ترویج کمپوست در روستای دهنه سر شیجان

2016-10-10T14:50:24+03:3030 ژانویه 2016|مدیریت پسماند|

قرار است فعالیت تهیه کمپوست در منزل توسط هر خانوار در قالب یک فعالیت پایلوت مشترک در زمینه " سیستم جمع آوری زباله قابل بازیافت و ترویج کمپوست " در روستای دهنه سر شیجان انجام شود. یک خانوار به عنوان نمونه برای تهیه کمپوست خانگی انتخاب شده است. آقای هیگاشی ناکاگاوا...

Go to Top