بازدید سه تن از کارشناسان ارشد شرکت نیپون کوئه از سایت پروژه

2016-10-10T14:54:29+03:3015 آذر 1394|مدیریت آبخیز|

در تاریخ 12 آذر 1394 سه کارشناس ارشد رودخانه، آقای هاتااو، آقای شیموکورا و آقای می یازاتو از شرکت نیپون کوئه که شرکت کارفرمای تیم کارشناسی جایکا می باشد در خلال سفر کاری خود به ایران از سایت پروژه بازدید نمودند. محل های بازدید شده شامل رودخانه خالکایی ...