فعالیت پایلوت مشترک در قالب کارگاه آموزش زیست محیطی برای زنان خانه دار محلی

2016-10-10T14:51:48+03:3016 ژانویه 2016|آموزش زیست محیطی|

به منظور بالابردن سطح آگاهیهای عمومی و جلب مشارکت نهادهای محلی در راستای حفاظت از تالاب انزلی، کارگاه آموزش زیست محیطی برای این برنامه در تاریخ 20 دیماه 1394 توسط جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست ...