شهریور 1395

ششمین کارگاه آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان در فصل تابستان

2016-10-10T14:35:46+03:308 شهریور 1395|آموزش زیست محیطی|

ششمین کارگاه آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان در فصل تابستان در تاریخ 7 شهریور 1395، در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد...

پنجمین کارگاه آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان در فصل تابستان

2016-10-10T14:36:07+03:306 شهریور 1395|آموزش زیست محیطی|

پنجمین کارگاه آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان در فصل تابستان، روز چهارشنبه، 3 شهریور ماه 1395، در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد. این برنامه آموزش زیست محیطی برای 19 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان شهید بنت الهدی ...