شرکت بیش از 1000 نفر در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی

2017-08-20T16:04:34+03:3020 آگوست 2017|آموزش زیست محیطی|

تاکنون بیش از 1000 نفر در برنامه های آموزشی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم، شرکت [...]