مرداد 1394

جشنواره لاله تالابی بندر انزلی

2016-10-10T14:59:11+03:3031 مرداد 1394|آموزش زیست محیطی|

همزمان با برپایی نخستین جشنواره گل دهی لاله تالابی، که از تاریخ 1394/05/06 الی 1394/05/08 برگزار شد، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انزلی با استفاده از محصولات آموزش زیست محیطی تهیه شده توسط پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی فاز یک با همکاری ...

اردیبهشت 1394

کمیته فنی حفاظت از اکوسیستم تالاب

2016-10-10T14:59:25+03:3029 اردیبهشت 1394|حفاظت از اکوسیستم تالاب|

کمیته فنی حفاظت از اکوسیستم تالاب مشتمل بر سه کار گروه می باشد، که عبارتند از کارگروه حفاظت و احیای تالاب، کارگروه پایش برای مدیریت تطبیقی و کارگروه مدیریت کاربری اراضی و منطقه بندی زیست محیطی.این کمیته فنی قصد دارد تا نظام مدیریت و پایش مناسب و مستمری ...

کمیته فنی مدیریت فاضلاب

2016-10-10T14:59:39+03:3029 اردیبهشت 1394|مدیریت فاضلاب|

کمیته فنی مدیریت فاضلاب قصد دارد تا کیفیت آب حوضه آبخیز تالاب انزلی متاثر از پساب‌های خانگی و صنعتی در هر دو منطقه شهری و روستایی و زهکشی مزارع و جنگل‌ها را بهبود ببخشد. این کمیته فنی وضعیت پیشرفت طرح‌های موجود و آتی برای پروژه‌های فاضلاب در مناطق ...

کمیته فنی مدیریت آبخیز

2016-10-10T14:59:53+03:3029 اردیبهشت 1394|مدیریت آبخیز|

رسوبات حمل شده توسط رودخانه های ورودی به تالاب، در کل حوضه که از منطقه کوهستانی رسوب زا آغاز و توسط مناطق جلگه ای به دریا ختم می شود، نیازمند کنترل می باشد.در سال نخست،کمیته فنی مدیریت آبخیز در مورد مسائل و مشکلات رسوب در خصوص حفاظت تالاب، ...

اسفند 1393

کمیته فنی اکوتوریسم

2016-10-10T15:00:02+03:3028 اسفند 1393|اکوتوریسم|

کمیته فنی اکوتوریسم در نظر دارد ساختار اکوتوریسم پایدار را با استفاده از منابع طبیعی و انسانی در تالاب انزلی ایجاد نماید.فعالیت‌های اخیر کمیته فنی شامل موارد زیر می‌باشند: جمع آوری اطلاعات تفسیری. برنامه ریزی جهت انتخاب 2 روستا به عنوان سایت‌های اکوتور برای ...

کمیته فنی مدیریت پسماند

2016-10-10T15:00:11+03:3028 اسفند 1393|مدیریت پسماند|

کمیته فنی مدیریت پسماند به بحث و بررسی و انطباق کنترل مدیریت پسماند در داخل و اطراف حوضه آبخیز تالاب انزلی پرداخته است. این کمیته فنی فعالیت‌هایی از قبیل بازدید و بررسی شرایط فعلی دفع زباله، بازدید میدانی از محل‌های دپوی غیر قانونی زباله، پردازش پسماند ...