یک کارگاه پرنده نگری در 10 بهمن ماه 1395، در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی، واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد.

این برنامه با همکاری آموزش و پرورش استان گیلان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و آژانس بین المللی همکاریهای ژاپن (جایکا) برای 20 دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول از دبیرستان سما رشت برگزار شد.

در آغاز این برنامه، هدف این کارگاه برای دانش آموزان توضیح داده شد، و آنها توانستند اطلاعاتی را در زمینه مرکز آموزش زیست محیطی و امکانات وابسته به آن نظیر برج پرنده نگری، مخفیگاه پرنده نگری، مسیر پیاده روی چوبی و برنامه های آموزشی اجرا شده در مرکز با همکاری کانون و سایر سازمانهای مربوط کسب نمایند.

دانش آموزان شرکت کننده از برج پرنده نگری و مخفیگاه پرنده نگری دیدن کردند و پس از آنکه روش استفاده از دوربین های دوچشمی را فرا گرفتند، با استفاده از این دوربین ها به مشاهده پرندگانی که برای زمستان گذرانی به تالاب آمده بودند پرداختند. در حین تماشای پرندگان، خانم یوسف زاده، کارشناس آموزش زیست محیطی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و خانم ماساکی کارشناس آموزش زیست محیطی از تیم کارشناسی جایکا در مورد وضعیت کنونی تالاب انزلی و گونه های مختلف پرندگان توضیحاتی را به دانش آموزان ارائه نمودند.

با توجه به فصل زمستان گذرانی پرندگان، این برنامه فرصت خوبی برای دانش آموزان فراهم آورد تا از نزدیک به مشاهده پرندگان مهاجر زمستان گذران نظیر پلیکان خاکستری، غاز خاکستری، کاکایی سر سیاه، فلامینگو، سنقر خاکستری، فیلوش، اردکها و سایر پرندگان در پناهگاه حیات وحش سلکه بپردازند.

در بخش آموزشهای داخل کلاس، خبرنامه فصل زمستان به دانش آموزان شرکت کننده معرفی گردید. همچنین فیلم “زندگی در تالاب انزلی” که یکی از مواد آموزشی تهیه شده در فاز اول پروژه می باشد برای دانش آموزان نمایش داده شد و آنها مشارکت خوبی در بخش معرفی کتاب اکوسیستم تالاب ارائه نمودند.

در پایان این برنامه آقایان پویا آزادی وطن در زمینه پستانداران بویژه اطلاعات خوب خود را با بیانی شیوا در اختیار سایر دانش آموزان قرار داد. همچنین یکی دیگر از دانش آموزان در مورد پرندگان گونه دچار انقراض اطلاعات خوبی را ارائه دادند.

در پایان دانش آموزان با هم پیمان بستند که از محیط زیست همانند عضوی از خانوادشان حفاظت نمایند تا این منبع ارزشمند طبیعی در اختیار نسل آینده قرار گیرند. آنها بیان داشتند که برای دانشتن محیط زیست سالم که شامل آبها، جنگلها، مراتع، و تالابها به همکاری و وحدت همه گروههای جامعه نیازمندیم.