به منظور ترویج برنامه های آموزش زیست محیطی در راستای حفاظت از تالاب انزلی و تهیه و تدوین محتوای آموزش زیست محیطی برای مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه، کارگاه آموزش زیست محیطی برای مدیران و معاونین مدارس متوسطه شهرهای رشت، انزلی، صومعه سرا، فومن، ماسال، شفت، رضوانشهر و تولمات در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد.

این برنامه که دومین مرحله از فعالیت پایلوت مشترک این پروژه به منظور “تهیه و اجرای محتوای آموزش زیست محیطی برای مدارس” است در تاریخ 12 اسفند ماه 1394 با مشارکت تیم کارشناسی جایکا، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان برگزار شد.

آقای واتانابه، کارشناس آموزش زیست محیطی و حفاظت از اکوسیستم تالاب از تیم کارشناسی جایکا مطالبی را در مورد تاریخچه و وضعیت کنونی آموزش زیست محیطی در کشور ژاپن، تاریخچه مرکز آموزش زیست محیطی و امکانات آن و همچنین برنامه آموزشی آتی برای معلمان و دبیران آموزش و پرورش استان گیلان ارایه نمودند.

خانم ماساکی، کارشناس آموزش زیست محیطی و حفاظت از اکوسیستم تالاب از تیم کارشناسی جایکا به طور مختصر توضیحاتی را در زمینه کتابچه آموزش زیست محیطی در راستای حفاظت از تالاب انزلی، طرح اجرایی آموزش زیست محیطی و فعالیتهای پایلوت مشترک پروژه ارایه دادند.

سپس خانم یوسف زاده، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان توضیحاتی را در خصوص محصولات آموزش زیست محیطی تهیه شده در این پروژه، شامل کتابها، ویدیوها و همچنین فعالیتهای زیست محیطی انجام شده در پروژه به ارایه مطلب پرداختند.

آقای شریف سرگروه مدیران پایه متوسطه مدارس استان گیلان به ارایه وضعیت کنونی آموزشهای زیست محیطی، سطح این فعالیتها و راهکارهایی به منظور بهبود این برنامه ها در راستای حفاظت از تالاب انزلی در مدارس، بویژه مدارس حاشیه تالاب انزلی پرداختند.

شرکت کنندگان در این کارگاه از امکانات برنامه های آموزشی تجربه محور شامل برج پرنده نگری و مخفیگاه پرنده نگری استفاده نمودند.

تیم کارشناسی جایکا جهت پیشرفت برنامه آموزشی زیست محیطی در مدارس، از اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان حمایت خواهد کرد.