1/11/1394

در تاریخ 1 بهمن 1394، کارگاه آموزشی اکوتوریسم با حضور مدیران و کارشناسانی از اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان و دفتر امور روستایی استانداری گیلان، اعضای شورای روستا و برخی از اهالی در روستای جیرسرباقرخاله برگزار شد.

کارگاه مذکور به منظور ایجاد درک بهتری از مفهوم اکوتوریسم و فعالیت های بیشتر مربوط به توسعه اکوتوریسم در روستای جیرسرباقرخاله و اعلام رسمی آغاز فاز اجرایی فعالیت ها در این روستا برگزار شد.

زیر کمیته فنی اکوتوریسم تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی (زیر کمیته اکوتوریسم) کلیه روستاهای اطراف تالاب انزلی را به منظور گردآوری داده های تفسیری مربوط به منابع فرهنگی و طبیعی منطقه و نیز انتخاب روستای هدف مناسب جهت توسعه فعالیت های اکوتوریسم، مورد مطالعه قرار داده است. از بین 86 روستای مورد مطالعه، روستای جیرسرباقرخاله به دلیل معیارهای مطرح شده در زیر کمیته مربوط، توسط اعضای زیر کمیته به عنوان روستای منتخب تعیین شد. در خلال کارگاه، معاونت محترم دفتر امور روستایی و عشایری استانداری گیلان سخنانی در راستای ایجاد انگیزه بیشتر در اهالی روستا و جلب مشارکت و مساعدت بیشتر افراد ایراد نمودند. ایشان بر لزوم مشارکت اهالی روستا به عنوان کلید موفقیت فعالیت های اکوتوریسم تاکید نموده و حمایت فنی و مالی از پروژه و فعالیت های آتی را تضمین نمودند. معاونت محترم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان نیز سخنرانی دال بر اعلام رسمی حمایت کامل از پروژه و تهییج اهالی برای انجام مساعدت بیشتر ایراد نمودند. پس از آن، آقای ماسانوری شینتانی، کارشناس اکوتوریسم جایکا با استفاده از چند اسلاید به شرح مفهوم اکوتوریسم مبتنی بر جامعه، حفاظت از فرهنگ و طبیعت از طریق فعالیت های اکوتوریسم و ایده احداث مرکز اجتماعات در راستای توسعه اکوتوریسم توسط جامعه محلی پرداختند. پس از آن بخشدار محترم خمام، بر ضرورت همکاری مردم محلی و نظارت این بخش بر پیشرفت فعالیت ها تاکید نمودند. سپس جزییات برنامه زمانی فعالیت های آموزشی نظیر آشپزی، ساخت صنایع دستی و کایاک سواری و تاریخ کارگاه بعدی با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشته شد. در انتهای کارگاه، یک جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد که اهالی روستا کلیه ابهامات و پرسش های خود درباره پروژه را مطرح نموده و پاسخ آن را توسط مقامات دستگاه های ذیربط دریافت نمودند. تعداد افراد شرکت کننده در این کارگاه 200 نفر بوده و این یکی از بزرگترین وقایع در زیر کمیته اکوتوریسم و نیز در روستای مذکور می باشد.