در روزهای پایانی سال 1394، با آرزوی سال خوش برای تمامی کاربران عزیز، امیدواریم که سال جدید تحولی نو در نگرش ما نسبت به حفاظت از محیط زیست ایجاد نماید و با آغاز بهار طبیعت، سعی نماییم تا محیط زیست را از خزان حفظ نموده و در راستای حفاظت از آن بکوشیم. تیم کارشناسی جایکا و پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی ضمن تبریک سال جدید، از همگان خواهشمند است تا در حفاظت از محیط زیست به ویژه در “روز طبیعت” کوشا باشند.

در قالب یکی از فعالیت های روابط عمومی در پروژه و با هدف ترویج ارزشهای اکولوژیک تالاب انزلی، یک تقویم با مضامین تالاب انزلی تهیه شده است که تصاویر آن در زیر نشان داده شده است.