قرار است فعالیت تهیه کمپوست در منزل توسط هر خانوار در قالب یک فعالیت پایلوت مشترک در زمینه ” سیستم جمع آوری زباله قابل بازیافت و ترویج کمپوست ” در روستای دهنه سر شیجان انجام شود. یک خانوار به عنوان نمونه برای تهیه کمپوست خانگی انتخاب شده است. آقای هیگاشی ناکاگاوا، کارشناس مدیریت پسماند جایکا، درباره اصول و مراحل تهیه کمپوست توسط زنان خانوار توضیحاتی ارائه نمودند. مراحل تخمیر توسط یکی از زنان روستایی انجام شد و مراحل کار به صورت دوره ای پایش شد. نخستین تخمیر در مراحل اولیه با موفقیت و بدون تولید بوی ناخوشایند و بی آنکه باعث تکثیر حشرات شود، انجام پذیرفت که پسماندهای غذایی تجزیه پذیر نظیر پوست و تفاله میوه، برگ، برنج و غیره در این فرآیند تجزیه شدند. در مرحله بعدی، پس از سپری شدن مدت زمان لازم برای آماده شدن کمپوست ، آنالیز شیمیایی به منظور تعیین کیفیت کمپوست تولیدی انجام می شود.

در مورد تولید کمپوست، به کنترل حرارت و رطوبت و نگهداشت شرایط هوازی نیاز داریم. در مورد تولید کمپوست خانگی، استفاده از موادی که به طورطبیعی در منطقه بدست می آید برای اجرای پایدار فعالیت ها در منطقه هدف حائز اهمیت است. در مورد استان گیلان، شالیزارهای بسیاری در منطقه وجود دارند که محصولات جانبی زیادی را تولید می کنند که برای کنترل حرارت و رطوبت مناسب و تغذیه میکروارگانیسم ها بسیار مناسب و قابل استفاده می باشند. از طرفی، دمای پایین در فصل زمستان یک مسئله بوده که شرایط را برای ادامه روند تخمیر با مشکل روبرو می سازد. به عنوان یکی از روشهای ساده می توان بطری های پلاستیکی محتوی آب داغ را برای ایجاد دمای مناسب در کف محل کمپوست مورد استفاده قرار داد.

پس از انجام این فعالیت آزمایشی، به منظور ترویج فعالیت های مورد نظر، چند کارگاه آموزشی یا فعالیت های چاپ و نشر اخبار مرتبط در بازه زمانی بهمن تا اسفند در روستا برگزار خواهد شد.

آموزش فعالیت تهیه کمپوست توسط کارشناس ایرانی

بازدید از منطقه توسط شهرداری و سازمان مدیریت روستایی در تهران

روش ساده کنترل دما با بطری های پلاستیکی حاوی آب داغ

استفاده از پسماندهای غذایی و شرایط تخمیر و تجزیه