به منظور افزایش آگاهی عمومی در خصوص حفاظت از تالاب انزلی، سومین برنامه آموزش زیست محیطی به عنوان یکی از فعالیت های پایلوت مشترک برای دهیاران شهرستان ماسال در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد. 17 نفر از دهیاران شهرستان ماسال در این برنامه شرکت داشتند.

این برنامه توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال برگزار شد. تیم کارشناسی جایکا به طور کامل از این برنامه حمایت کردند. خانم ماساکی، کارشناس آموزش زیست محیطی پروژه، توضیحاتی را در زمینه پیشینه همکاریهای جایکا و فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی ارایه دادند.

آقای رهنما از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در مورد پیشینه سازمان محیط زیست و قوانین و مقررات مربوطه و اهمیت حفاظت از آن مطالبی را ارایه دادند.

آقای قزل حسینی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در مورد مدیریت پسماند در تالاب انزلی و شهرستان ماسال و ارتباط این دو منطقه با یکدیگر به ارایه مطالبی پرداختند.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال دو برنامه مشابه را در آینده ای نزدیک برای دهیاران ماسال برگزار خواهند کرد.