فعالیت های پایلوت مشترک

توسعه اکوتوریسم جامعه محور

  • هدف: توسعه اکوتوریسم منحصر به فرد، سرگرم کننده و آموزشی با مشارکت مردم محلی در راستای بهره برداری خردمندانه و مفهوم “ارتباط، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی (CEPA)” در تالاب های عضو کنوانسیون رامسر.
  • خروجی: برگزاری دوره های آموزشی کایاک سواری، صنایع دستی و آشپزی محلی برای ساکنین روستای جیرسر باقرخاله به منظور اجرای اکوتورها. چند تور و فعالیت های ترویجی تا کنون انجام شده است.
  • برنامه های آتی: توصیه های فنی توسط تیم کارشناسی جایکا تا پایان پروژه ارائه خواهد شد.
  • مطلب: در تاریخ 5 و 6 بهمن 1396، دو نفر از ساکنین روستا به همراه تیم کارشناسی جایکا با حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری در تهران شرکت کردند. بروشور و بنرهایی برای ترویج فعالیت های اکوتوریسم جامعه محور برای نمایشگاه تهیه شد و بیش از 1000 نفر از این غرفه بازدید کردند.
توسعه اکوتوریسم جامعه محور تالاب انزلی
Development of Community-based Ecotourism - Anzali wetland
توسعه اکوتوریسم جامعه محور تالاب انزلی
توسعه اکوتوریسم جامعه محور تالاب انزلی