۶ بهمن ۱۳۹۴

روستای جیرسرباقرخاله به عنوان روستای هدف در توسعه فعالیت های اکوتوریسم انتخاب شده است. زیر کمیته فنی اکوتوریسم در فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی فعالیت آموزش صنایع دستی را به عنوان یکی از فعالیت های توسعه اکوتوریسم در روستا آغاز نموده است. اولین جلسه این فعالیت در روز سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴ در مسجد روستای جیرسرباقرخاله با حضور ۴۳ نفر از زنان روستا برگزار شد که بسیار مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. یک مدرس حرفه ای به نام خانم لیلا بردبار جهت آموزش دادن به روستاییان انتخاب شده است. در این جلسه که در واقع یک پیش جلسه برای آغاز آموزش صنایع دستی بوده است، مدرس مربوط با طرح چند سوال از میزان علاقمندی ها، توانایی ها و تجارب شرکت کنندگان و دلیل شرکت نمودن آنها در برنامه آموزشی مطلع شده و برنامه مربوط را برایشان شرح دادند. فعالیت های این برنامه به صورت عملی تر برگزار خواهد شد تا روستاییان قادر به تهیه صنایع دستی به عنوان عرضه سوغات به مسافران و گردشگران و کسب درآمد بیشتر باشند.