6 بهمن 1394

روستای جیرسرباقرخاله به عنوان روستای هدف در توسعه فعالیت های اکوتوریسم انتخاب شده است. زیر کمیته فنی اکوتوریسم در فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی فعالیت آموزش صنایع دستی را به عنوان یکی از فعالیت های توسعه اکوتوریسم در روستا آغاز نموده است. اولین جلسه این فعالیت در روز سه شنبه 6 بهمن 1394 در مسجد روستای جیرسرباقرخاله با حضور 43 نفر از زنان روستا برگزار شد که بسیار مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. یک مدرس حرفه ای به نام خانم لیلا بردبار جهت آموزش دادن به روستاییان انتخاب شده است. در این جلسه که در واقع یک پیش جلسه برای آغاز آموزش صنایع دستی بوده است، مدرس مربوط با طرح چند سوال از میزان علاقمندی ها، توانایی ها و تجارب شرکت کنندگان و دلیل شرکت نمودن آنها در برنامه آموزشی مطلع شده و برنامه مربوط را برایشان شرح دادند. فعالیت های این برنامه به صورت عملی تر برگزار خواهد شد تا روستاییان قادر به تهیه صنایع دستی به عنوان عرضه سوغات به مسافران و گردشگران و کسب درآمد بیشتر باشند.