آموزش زیست محیطی در روستای جیرسر باقرخاله

1396-2-6 14:04:50 +04:3029 فروردین 1396|آموزش زیست محیطی|

برنامه آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی روستای جیره سر باقر خاله، از توابع خمام در تاریخ 25 فروردین 1396 برگزار شد. [...]