کمیته فنی حفاظت از اکوسیستم تالاب

2016-10-10T14:59:25+03:3029 اردیبهشت 1394|حفاظت از اکوسیستم تالاب|

کمیته فنی حفاظت از اکوسیستم تالاب مشتمل بر سه کار گروه می باشد، که عبارتند از کارگروه حفاظت و احیای تالاب، کارگروه پایش برای مدیریت تطبیقی و کارگروه مدیریت کاربری اراضی و منطقه بندی زیست محیطی.این کمیته فنی قصد دارد تا نظام مدیریت و پایش مناسب و مستمری ...