مرداد 1395

دومین کارگاه آموزش زیست محیطی برای دانش آموزان در فصل تابستان

2016-10-10T14:40:06+03:3019 مرداد 1395|آموزش زیست محیطی|

دومین کارگاه آموزش زیست محیطی در فصل تابستان در روز سه شنبه 19 مرداد ماه برای 17 نفر از دانش آموزان به همراه مربی آنها در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد. این دانش آموزان همگی از اعضای کانون فرهنگی- تربیتی شهید حق شناس شهرستان خمام بودند. در بازدید میدانی که بخشی از این برنامه آموزش زیست محیطی بود...

آذر 1394

قوهای زیبا به پناهگاه حیات وحش سرخانکل آمدند

2016-10-10T14:54:06+03:3015 آذر 1394|حفاظت از اکوسیستم تالاب|

در تاریخ 13 آذر ماه 1394 تیم کارشناسی جایکا به منظور درک وضعیت کنونی پرندگان زمستان گذران به پایش پناهگاه حیات وحش سرخانکل پرداخت. روز جمعه، روز مجاز برای شکار است. بنابراین سطح آب این پناهگاه بوسیله تعداد بسیار زیادی از پرندگان آبزی نظیر...