مقامات استانی از ساختمان مرکز اجتماعات بازدید کردند

2016-10-15T13:25:50+03:3015 اکتبر 2016|اکوتوریسم|

در روز دوشنبه 19 مهر 1395، برخی از مقامات دستگاه های دولتی به دعوت تیم کارشناسی جایکا از ساختمان در حال ساخت مرکز اجتماعات در روستای جیرسرباقرخاله بازدید نمودند تا پیشرفت مراحل ساخت و ساز را مشاهده نمایند. مرکز اجتماعات به سبک سنتی و به منظور ارتقای فعالیت های اکوتوریسم و بهبود وضعیت معیشت ساکنان...