بررسی ارتقای بیشتر مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی توسط اعضای زیرکمیته

2016-12-13T16:24:24+03:3023 آذر 1395|آموزش زیست محیطی|

برنامه های آموزش زیست محیطی بسیاری در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در سلکه برگزار گردیده است. هرچند بخشی از امکانات و تجهیزات [...]