نوامبر 2016

دسامبر 2015

قوهای زیبا به پناهگاه حیات وحش سرخانکل آمدند

2016-10-10T14:54:06+03:306 دسامبر 2015|حفاظت از اکوسیستم تالاب|

در تاریخ 13 آذر ماه 1394 تیم کارشناسی جایکا به منظور درک وضعیت کنونی پرندگان زمستان گذران به پایش پناهگاه حیات وحش سرخانکل پرداخت. روز جمعه، روز مجاز برای شکار است. بنابراین سطح آب این پناهگاه بوسیله تعداد بسیار زیادی از پرندگان آبزی نظیر...

Go to Top