مشاهده 16 گونه پستاندار از جمله سمور آبی (شنگ) در تالاب انزلی

2016-10-10T14:57:53+03:304 نوامبر 2015|حفاظت از اکوسیستم تالاب|

یک تیم مطالعاتی به سرپرستی آقای دکتر نادری استاد دانشگاه گیلان و تیم کارشناسی جایکا، در قالب یک فعالیت پایلوت مشترک در فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی، هم اکنون در حال بررسی پستانداران...