کارگاه آموزشی تفکیک زباله قابل بازیافت برای دانش آموزان روستای دهنه سر شیجان برگزار شد.

2016-10-10T14:42:39+03:3024 آوریل 2016|مدیریت پسماند|

در روز چهارشنبه اول اردیبهشت 1395، پنجمین کارگاه آموزشی تفکیک زباله های قابل بازیافت به عنوان یک فعالیت پایلوت مشترک تحت فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی روستای دهنه سر شیجان برگزار شد...