سومین کارگاه آموزشی ترویج کمپوست خانگی در روستای دهنه سر شیجان

2016-10-10T14:46:00+03:309 اسفند 1394|مدیریت پسماند|

سومین کارگاه آموزشی تولید کمپوست خانگی از پسماند تر که یکی از مجموعه فعالیتهای پایلوت مشترک در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی - فاز دوم- می باشد، روز چهارشنبه 5 اسفند 94 در مسجد روستای دهنه سر شیجان با حضور معاون مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکسومین کارگاه آموزشی تولید کمپوست خانگی از پسماند تر که یکی از مجموعه فعالیتهای ...