آبان 1395

مهر 1395

ثبت تصاویرگربه وحشی آسیایی در پناهگاه حیات وحش سلکه توسط دوربین تله ای

2016-10-17T10:49:33+03:3026 مهر 1395|حفاظت از اکوسیستم تالاب|

یک دستگاه دوربین تله ای، برای پایش گونه های پستانداران در پناهگاه حیات وحش سلکه توسط تیم کارشناسی پروژه (تیم کارشناسی جایکا)، نصب گردید. در شهریور و مهرماه سال 1394 چندین تصویر از گربه توسط دوربین تله ای ثبت گردید. از آنجاییکه تشخیص گربه خانگی و گربه وحشی از هم بسیار دشوار است، از اینرو عکسها برای دکتر نوریاکی ساکاگوچی، متخصص گربه سانان وحشی...

آبان 1394

ثبت تصاویر گراز در سلکه توسط کمرا ترپ (دوربین تله ای)

2016-10-10T14:57:02+03:3025 آبان 1394|حفاظت از اکوسیستم تالاب|

تیم کارشناسی جایکا، کمرا ترپ (دوربین تله ای) را به منظور پایش جانوران پستاندار در پناهگاه حیات وحش سلکه نصب نموده اند. گراز (Sus scofa) یکی از پستانداران معمول حوزه تالاب انزلی می باشد...