برنامه آموزش زیست محیطی برای دهیاران شهرستان ماسال

2016-10-10T14:56:53+03:301 آذر 1394|آموزش زیست محیطی|

به منظور افزایش آگاهی عمومی در خصوص حفاظت از تالاب انزلی، دومین برنامه آموزش زیست محیطی برای دهیاران شهرستان ماسال در مرکز آموزش زیست محیطی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد...