معرفی سیستم جمع آوری زباله قابل بازیافت و ترویج کمپوست در روستای دهنه سر شیجان

2016-10-10T14:50:24+03:3010 بهمن 1394|مدیریت پسماند|

قرار است فعالیت تهیه کمپوست در منزل توسط هر خانوار در قالب یک فعالیت پایلوت مشترک در زمینه " سیستم جمع آوری زباله قابل بازیافت و ترویج کمپوست " در روستای دهنه سر شیجان انجام شود. یک خانوار به عنوان نمونه برای تهیه کمپوست خانگی انتخاب شده است. آقای هیگاشی ناکاگاوا...