شهریور 1396

سمینار و بازدید میدانی به منظور اشتراک گذاری اطلاعات فنی مربوط به کنترل فرسایش در مناطق کوهستانی

2017-09-06T14:54:27+03:3015 شهریور 1396|مدیریت آبخیز|

به منظور اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به فعالیت پایلوت مشترک با بسیاری از سازمان‌های مرتبط شامل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور واقع در [...]

مرداد 1395

بازدید مشترک از زیر حوضه آلنزه توسط اداره کل منابع طبیعی، تیم کارشناسی جایکا و شرکت مهندسی مشاور

2016-10-10T14:39:11+03:3028 مرداد 1395|مدیریت آبخیز|

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به همراه تیم کارشناسی جایکا و شرکت مهندسی مشاور، در تاریخ 23 مرداد 1396 بازدیدی را از منطقه آلنزه واقع در حوضه آبخیز رودخانه مرغک انجام داد. هدف از این بازدید میدانی بازرسی و کنترل جانمایی اولیه سازه هایی بود که قرار است در سال آتی در این منطقه ساخته شود. ساخت این سازه‌ها می‌تواند فرسایش و تولید رسوب ...