آذر 1397

[دعوت] سمینار بررسی خزندگان و دوزیستان تالاب انزلی و تالاب عینک

2018-11-12T16:28:57+03:3021 آبان 1397|حفاظت از اکوسیستم تالاب|

بررسی خزندگان و دوزیستان، بعنوان بخشی از فعالیت مشترک "بررسی جامع اکوسیستم در زیرکمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب، در پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- [...]

شهریور 1397