معرفی پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم در کارگاه سازمان حفاظت محیط زیست کشور

۱۳۹۶-۶-۱۵ ۱۶:۱۴:۲۷ +۰۴:۳۰۱۵ شهریور ۱۳۹۶|رویدادهای ملی|

در این کارگاه که با حضور آقای دکتر حمید ظهرابی (سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیست سازمان حفاظت محیط زیست کشور)، خانم [...]