دسامبر 2018

ژوئن 2017

ششمین نشست کمیته هماهنگی مشترک با حضور معاون اعمرانی استاندار و نماینده ارشد جدید دفتر جایکا در ایران

2017-06-08T09:46:10+03:308 ژوئن 2017|کمیته مدیریت تالاب انزلی|

در تاریخ 11 خرداد 1396، ششمین نشست کمیته هماهنگی مشترک با ریاست آقای دکتر مسعود باقرزاده کریمی، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست کشور، آقای [...]

نوامبر 2016

Go to Top