Taking too long? Close loading screen.

خرداد ۱۳۹۶

ششمین نشست کمیته هماهنگی مشترک با حضور معاون اعمرانی استاندار و نماینده ارشد جدید دفتر جایکا در ایران

۱۳۹۶-۳-۱۸ ۰۹:۴۶:۱۰ +۰۴:۳۰خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۶|کمیته مدیریت تالاب انزلی|

در تاریخ 11 خرداد 1396، ششمین نشست کمیته هماهنگی مشترک با ریاست آقای دکتر مسعود باقرزاده کریمی، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست کشور، آقای [...]

آبان ۱۳۹۵