Taking too long? Close loading screen.

اسفند ۱۳۹۷

فعالیت جمع آوری پسماند روخانه ها، روشی ساده برای جلوگیری از ورود پسماند به داخل تالاب انزلی

۱۳۹۷-۱۲-۱۱ ۱۸:۴۲:۲۰ +۰۳:۳۰اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۷|مدیریت پسماند|

اگر چه ورود پسماند به داخل تالاب انزلی تنها دلیل مرگ تالاب نبوده اما می توان آنرا یکی از عواملی دانست که منجر به [...]

سمینار مشترک ادارات آموزش و پژوهش سراسر کشور از ادارات کل حفاظت محیط زیست

۱۳۹۷-۱۲-۱۱ ۱۸:۱۹:۴۸ +۰۳:۳۰اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۷|آموزش زیست محیطی|

سمینار دو روزه توسعه پایدار، آمار و اقتصاد محیط زیست با حضور روسا، معاونان و کارشناسان اداره آموزش و پژوهش، از ادارات کل حفاظت [...]

بهمن ۱۳۹۷

کنفرانس اینترنتی سازمانهای مردم نهاد ایران و ژاپن

۱۳۹۷-۱۱-۱۷ ۱۶:۲۳:۰۳ +۰۳:۳۰بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۷|آموزش زیست محیطی, حفاظت از اکوسیستم تالاب|

در تاریخ 13 بهمن، 1397 و به مناسبت روز جهانی تالابها، کنفرانس اینترنتی بین اعضای سازمانهای مردم نهاد فعال در راستای حفاظت از تالاب انزلی [...]

بارگیری نوشته های بیشتر