در روز شنبه، تاریخ بیست و پنجم آذر 1396 جلسه صنایع دستی با هدف ارتقاء سطح صنایع دستی روستای جیرسر باقرخاله برگزار شد.

در این جلسه از خانم نخست پندی به عنوان یکی از تولیدکنندگان و فروشندگان تخصصی صنایع دستی استان گیلان دعوت گردید تا با ایراد سخنرانی و نشان دادن نمونه های ظریف و مشتری پسند و همچنین نمونه های معمولی که بازار پسند نیست به بیان تجربیات خویش بپردازد.

در پایان جلسه زنان روستای جیرسر باقرخاله که قبلاً دوره های صنایع دستی را تحت حمایت جایکا پشت سر گذاشته بودند دریافتند برای متمایز شدن کارهایشان و فروش بیشتر باید با دقت و تمرین بیشتری به ساخت صنایع دستی پرداخته و سعی کنند با نوآوری و تولید صنایع دستی کاربردی و همچنین احیای بافته های حصیری گذشتگان که اکنون به فراموشی سپرده شده سطح صنایع دستی خویش را ارتقاء ببخشند.

لازم به ذکر است زنان روستا بیست جلسه آموزش حصیر بافی را پشت سر گذاشته و هم اکنون تعدادی از آنها بافته های حصیری خود را در مرکز اکوتوریستی روستا به فروش می رسانند.