فروردین 1398

برگزاری منظم برنامه های آموزش زیست محیطی تجربه محور برای دانش آموزان در سلکه

1398-1-18 09:02:29 +04:3018 فروردین 1398|آموزش زیست محیطی|

زیرکمیته آموزش زیست محیطی تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی، با همکاری سازمانهای ذیربط، شامل اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، اداره کل آموزش [...]