خبر فوری: عملکرد بسیار خوب سازه های کنترل فرسایش مربوط به فعالیت پایلوت مشترک در آلنزه!

2018-06-24T14:03:06+03:3024 ژوئن 2018|مدیریت آبخیز|

عملیات اجرایی کنترل فرسایش کوهستانی در زیر حوضه آلنزه از حوضه رودخانه ماسال و شاندرمن (فعالیت پایلوت مشترک- 1396) توسط زیر کمیته مدیریت آبخیز [...]