پیشرفت بررسی های خزندگان و دوزیستان

۱۳۹۷-۳-۸ ۱۳:۰۵:۳۴ +۰۴:۳۰۸ خرداد ۱۳۹۷|حفاظت از اکوسیستم تالاب|

یک تیم تحقیقاتی شامل دکتر دهدار، آقای مظفری و آقای رهبر، به عنوان پیمانکار ثانویه تیم کارشناسی جایکا و به منظور دستیابی به فهرست [...]