مهر 1396

سمینار و بازدید میدانی به منظور اشتراک گذاری اطلاعات فنی مربوط به کنترل فرسایش در مناطق کوهستانی

1396-6-15 15:54:27 +04:3015 شهریور 1396|مدیریت آبخیز|

به منظور اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به فعالیت پایلوت مشترک با بسیاری از سازمان‌های مرتبط شامل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور واقع در [...]