Taking too long? Close loading screen.

آذر ۱۳۹۵

مدیر کل آموزش و پرورش آموزشهای زیست محیطی را در راستای حفاظت از تالاب انزلی تسریع می بخشد

۱۳۹۵-۸-۲۴ ۱۳:۰۴:۵۷ +۰۳:۳۰۲۴ آبان ۱۳۹۵|آموزش زیست محیطی|

کارگاه آموزش زیست محیطی با شرکت مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان آقای حاجتی، آقای اخلاقی، معاونت آموزش متوسطه، آقای اکبری، معاون سوادآموزی و جمعی از روءسای ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس نزدیک سلکه برگزار شد. این برنامه در تاریخ 20 آبان ماه 1395 در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد...

بارگیری نوشته های بیشتر