اردیبهشت ۱۳۹۵

آغاز کارگاه آموزشی کایاک سواری در روستای جیرسر باقر خاله

۱۳۹۵-۷-۱۹ ۱۴:۴۱:۴۳ +۰۳:۳۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵|اکوتوریسم|

تیم کارشناسی جایکا به منظور توسعه محصولات اکوتوریسم از ساکنین بومی مناطق حاشیه تالاب انزلی پشتیبانی به عمل می آورد. از اینرو، بر اساس امکان سنجی های انجام شده توسط زیرکمیته اکوتوریسم، یکی از فعالیت های اکوتوریستی قابل انجام در روستای جیرسر باقرخاله فعالیت کایاک سواری است. بر این اساس به منظور پرورش راهنمای محلی مسلط...

برگزاری تور آشپزی و صنایع دستی برای ساکنین محلی

۱۳۹۵-۷-۱۹ ۱۴:۴۱:۵۳ +۰۳:۳۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵|اکوتوریسم|

تیم کارشناسی جایکا به منظور توسعه محصولات اکوتوریسم از ساکنین بومی مناطق حاشیه تالاب انزلی پشتیبانی به عمل می آورد. از اینرو، یک تور آموزشی در تاریخ 27 فرودین 1395 برا ی متقاضیان فعالیت آشپزی و صنایع دستی در روستای جیسر باقرخاله برگزار گردید...

کارگاه آموزشی تفکیک زباله قابل بازیافت برای دانش آموزان روستای دهنه سر شیجان برگزار شد.

۱۳۹۵-۷-۱۹ ۱۴:۴۲:۳۹ +۰۳:۳۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵|مدیریت پسماند|

در روز چهارشنبه اول اردیبهشت 1395، پنجمین کارگاه آموزشی تفکیک زباله های قابل بازیافت به عنوان یک فعالیت پایلوت مشترک تحت فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی روستای دهنه سر شیجان برگزار شد...

شروع مهاجرت پلیکان ها

۱۳۹۵-۷-۱۹ ۱۴:۴۲:۵۵ +۰۳:۳۰۱۸ فروردین ۱۳۹۵|اخبار, حفاظت از اکوسیستم تالاب|

تیم کارشناسی جایکا با استفاده از سیستم آرگوس (ARGOS) مشاهده نمود که سه قطعه پلیکان پا خاکستری دارای فرستنده ماهواره ای، مهاجرت خود را از تاریخ 11 فروردین 1395 آغاز کردند. آنها به حرکت خود در امتداد مرز ایران و آذربایجان ادامه داده و در منطقه حفاظت شده قزل آگاج که یکی از مناطق ثبت شده در کنوانسیون رامسر می باشد توقف کردند. به منظور شناسایی مسیر مهاجرت پلیکان...