Taking too long? Close loading screen.

اردیبهشت ۱۳۹۴

کمیته فنی حفاظت از اکوسیستم تالاب

۱۳۹۵-۷-۱۹ ۱۴:۵۹:۲۵ +۰۳:۳۰۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴|حفاظت از اکوسیستم تالاب|

کمیته فنی حفاظت از اکوسیستم تالاب مشتمل بر سه کار گروه می باشد، که عبارتند از کارگروه حفاظت و احیای تالاب، کارگروه پایش برای مدیریت تطبیقی و کارگروه مدیریت کاربری اراضی و منطقه بندی زیست محیطی.این کمیته فنی قصد دارد تا نظام مدیریت و پایش مناسب و مستمری ...

کمیته فنی مدیریت فاضلاب

۱۳۹۵-۷-۱۹ ۱۴:۵۹:۳۹ +۰۳:۳۰۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴|مدیریت فاضلاب|

کمیته فنی مدیریت فاضلاب قصد دارد تا کیفیت آب حوضه آبخیز تالاب انزلی متاثر از پساب‌های خانگی و صنعتی در هر دو منطقه شهری و روستایی و زهکشی مزارع و جنگل‌ها را بهبود ببخشد. این کمیته فنی وضعیت پیشرفت طرح‌های موجود و آتی برای پروژه‌های فاضلاب در مناطق ...

کمیته فنی مدیریت آبخیز

۱۳۹۵-۷-۱۹ ۱۴:۵۹:۵۳ +۰۳:۳۰۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴|مدیریت آبخیز|

رسوبات حمل شده توسط رودخانه های ورودی به تالاب، در کل حوضه که از منطقه کوهستانی رسوب زا آغاز و توسط مناطق جلگه ای به دریا ختم می شود، نیازمند کنترل می باشد.در سال نخست،کمیته فنی مدیریت آبخیز در مورد مسائل و مشکلات رسوب در خصوص حفاظت تالاب، ...