Taking too long? Close loading screen.

اسفند ۱۳۹۳

کمیته فنی اکوتوریسم

۱۳۹۵-۷-۱۹ ۱۵:۰۰:۰۲ +۰۳:۳۰۲۸ اسفند ۱۳۹۳|اکوتوریسم|

کمیته فنی اکوتوریسم در نظر دارد ساختار اکوتوریسم پایدار را با استفاده از منابع طبیعی و انسانی در تالاب انزلی ایجاد نماید.فعالیت‌های اخیر کمیته فنی شامل موارد زیر می‌باشند: جمع آوری اطلاعات تفسیری. برنامه ریزی جهت انتخاب 2 روستا به عنوان سایت‌های اکوتور برای ...

کمیته فنی مدیریت پسماند

۱۳۹۵-۷-۱۹ ۱۵:۰۰:۱۱ +۰۳:۳۰۲۸ اسفند ۱۳۹۳|مدیریت پسماند|

کمیته فنی مدیریت پسماند به بحث و بررسی و انطباق کنترل مدیریت پسماند در داخل و اطراف حوضه آبخیز تالاب انزلی پرداخته است. این کمیته فنی فعالیت‌هایی از قبیل بازدید و بررسی شرایط فعلی دفع زباله، بازدید میدانی از محل‌های دپوی غیر قانونی زباله، پردازش پسماند ...