کمیته فنی آموزش زیست محیطی

۱۳۹۵-۷-۱۹ ۱۵:۰۰:۴۶ +۰۳:۳۰۲۵ دی ۱۳۹۳|آموزش زیست محیطی|

کمیته فنی آموزش زیست محیطی در راستای محافظت تالاب انزلی و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و سازمان های مردم نهاد چند برنامه آموزش زیست محیطی را به صورت پایلوت برگزار نمود.در مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در سلکه، برنامه های ...