لوگو جدید حفاظت تالاب انزلی

۱۳۹۵-۷-۱۹ ۱۵:۰۰:۵۵ +۰۳:۳۰۲۷ آذر ۱۳۹۳|آموزش زیست محیطی, اخبار|

      به منظور انتخاب یک لوگو برای حفاظت تالاب انزلی، مسابقه طراحی در قالب فعالیت پروژه به وسیله اداره کل حفاظت محیط زیست استان [...]