کنفرانس COP13 تنوع زیستی سازمان ملل از تاریخ 14 تا 27 آذر 1395 در شهر کانکون کشور مکزیک برگزار می گردد. این کنفرانس بلندمرتبه ترین بدنه مدیریتی در کنوانسیون تنوع زیستی می باشد که با گرد هم آوردن نمایندگان کشورهای عضو و افراد کلیدی به ترویج اجرای کنوانسیون می پردازد.

آقای آئوکی، مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا، در رویداد جانبی “چالش های ملی، منطقه ای و جهانی در حفاظت تنوع زیستی در ایران” که در تاریخ 22 آذر برگزار خواهد شد به ارائه گزارش در خصوص مشارکت پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی – فاز دوم در تحقق اهداف تنوع زیستی آیچی خواهند پرداخت.

خبرنامه پروژه، ویژه COP13 جهت توزیع بین شرکت کنندگان کنفرانس تهیه شده است که در زیر نشان داده شده است.

برنامه رویداد حفاظت از تنوع زیستی در ایران