چالش های ملی، منطقه ای و جهانی در حفظ تنوع زیستی در ایران”، به عنوان یک رویداد جانبی در سیزدهمین جلسه کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی در شهر کانکون مکزیک در تاریخ 12 دسامبر 2016 (برابر با 22 آذر 95) برگزار گردید تا نقش ایران و کشورهای همسایه را در حفاظت مشترک از تنوع زیستی در منطقه نشان دهد و اساس توسعه تجارب ایرانیان را در منطقه و جهان فراهم آورد. به عنوان بخشی از برنامه رویداد جانبی، آقای آئوکی، مشاور ارشد پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم، سخنرانی خود را در خصوص فعالیتهای حفاظت از تنوع زیستی در راستای پروژه از جمله بررسیهای ماهواره ای انجام شده در مورد پلیکان خاکستری ارائه نمودند. در بخش میز گفتگو نیز، اعضا در خصوص اهمیت ملی و منطقه ای حفاظت از تنوع زیستی در ایران و برخی از اقدامات ضروری مربوطه گفتگو کردند.

<درباره سیزدهمین نشست کنفرانس تنوع زیستی>

کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) از 29 دسامبر 1993 لازم الاجرا شده است. ایران از سال 1996 به عضویت این کنوانسیون در آمد.

کنوانسیون تنوع زیستی دارای سه هدف اصلی زیر می باشد.

  • حفظ تنوع زیستی
  • استفاده پایدار از گونه های تنوع زیستی
  • سهیم شدن عادلانه و برابر در مزایای حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی

در دسامبر 2016، جهان به منظور برداشتن گام های مورد نیاز برای ساخت آینده ای در هماهنگی با طبیعت، درکنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل در شهر کانکون کشور مکزیک دیدار خواهند کرد. این کنفرانس فرصتی حیاتی برای کشورها به منظور اجرای اقدامات راهبردی جهت افزایش طرح های راهبردی تنوع زیستی 2020-2011 و  ترویج دستیابی به اهداف تنوع زیستی آیچی فراهم می آورد.

این کنفرانس بر روی تنوع زیستی همسو با تمامی بخشهای مربوطه  به ویژه کشاورزی، شیلات، جنگلداری، و گردشگری، به منظور کمک به اهداف توسعه پایدار، اقدامات اقلیمی، امنیت غذایی و دیگر اهداف توسعه انسانی تمرکز خواهد داشت.

(منبع:اصلاح شده توسط تیم کارشناسی جایکابر اساس  https://www.cbd.int/conferences/2016)