در تاریخ 13 بهمن، 1397 و به مناسبت روز جهانی تالابها، کنفرانس اینترنتی بین اعضای سازمانهای مردم نهاد فعال در راستای حفاظت از تالاب انزلی و تالاب کوشیرو، در تالار گفتمان شهر سالم واقع در رصدخانه کوشیار گیلانی، پشت تالاب عینک شهر رشت بعنوان یکی از فعالیت های زیرکمیته آموزش زیست محیطی صورت گرفت. هدف از اجرای این کنفرانس، به اشتراک گذاری فعالیتهای آموزشی راهنمایان سازمانهای مردم نهاد دو کشور، ایجاد رابطه دوستانه تر بین دو کشور ایران و ژاپن و به منظور بزرگداشت روز جهانی تالابها بود.

آقای اخلاقی، معاونت آموزش متوسطه،(ادره کل آموزش و پرورش استان گیلان)،از تیم کارشناسی جایکا(آقای واتانابه، آقای یانه هاشی، آقای فرد و خانم فرح بخش)، و بیش از 30 نفر از اعضای سه جمعیت مردم نهاد (زنان و جوانان حافظ محیط زیست استان گیلان، زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان گیلان، و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده ال ما ) از طرف تالاب انزلی در این برنامه شرکت داشتند.

آقای کی کو جی (دبیر کل مرکز تالاب بین المللی کوشیرو (KIWC)، آقای سوزوکی (مدیر تیم محیط زیست طبیعی، جایکا مرکزی، آقای آئوکی (مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا) و در حدود 20 نفر از اعضای جمعیت تالاب کوشیرو (انجمن یاچی نوکای) از تالاب کوشیرو در این کنفرانس شرکت داشتند.

در این برنامه هر یک از سازمانهای مردم نهاد شرکت کننده، به معرفی فعالیت های آموزشی تجربه محور خود در راستای حفاظت از تالاب انزلی و تالاب کوشیرو پرداختند. در بخش تبادل نظر نیز، یکی از اعضای سازمانهای مردم نهاد بر لزوم ادامه روابط و آموزش دوطرفه تاکید داشتند.

در پایان، آقای اخلاقی، و آقای کی کوجی، تجربیات و انتظارات خود را برای دوستی و ارتباط موثرتر تالاب انزلی و کوشیرو در آینده، به عنوان سخنان پایانی، اظهار داشتند.