به منظور گرامیداشت روز جهانی تالاب ها، یک کنفرانس ویدئویی اینترنتی بین دانش آموزان دختر دبیرستان شرف شهر انزلی که در جاورت تالاب انزلی قرار دارد با دانش آموزان  دبیرستان کوریو که در نزدیکی تالاب کوشیرو واقع در استان هوکایدو ژاپن قرار دارد، برگزار شد. اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، و تیم کارشناسی جایکا از دبیرستان نمونه دولتی شرف و مرکز بین المللی تالاب کوشیرو (KIWC) از دبیرستان کوریو در کنفرانس پشتیبانی کردند.

هر دو تالاب در کنوانسیون رامسر ثبت شده اند. تالاب کوشیرو اولین تالاب در ژاپن است که در سال 1980 به عنوان سایت رامسر ثبت شده است.

دانش آموزان ایرانی و ژاپنی در حالیکه از طریق اسکایپ به ویدئو کنفرانس پرداختند، مدرسه، زندگی، فرهنگ و محیط زیست دو نمنطقه ای که این دو تالاب در آن واقع شده است را معرفی کرده و اطلاعات محیط زیستی را ارائه دادند و. همچنین این دانش آموزان به معرفی فعالیت های محیط زیستی را که دانش آموزان در ارتباط با مدیریت محیط زیست  پرداختند و در بخش بحث و تبادل نظر، درک و اطلاعات خود را عمیق ترم کردند.

تیم کارشناسی جایکا همچنان به حمایت از هر دو مدرسه با همکاری مرکز بین المللی تالاب کوشیرو (KIWC) ادامه خواهد داد.

خبرگزاری ایرنا

http://www.irna.ir/fa/News/82822488

وب سایت دبیرستان کوریو در ژاپن

http://www.koryo946.hokkaido-c.ed.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=bbs_view_main_post&post_id=116&block_id=510#_510