نشست کمیته مدیریت تالاب انزلی (AWMC) در تاریخ 20 آبان 1395 در دفتر معاونت عمرانی استانداری گیلان برگزار شد. در این نشست که به ریاست جناب آقای مهندس شعبانپور، معاونت محترم عمرانی استاندار و دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان برگزار شد، افرادی از دستگاه های مختلف نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، سازمان مدیریت بحران، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، فرماندار رشت، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و تیم کارشناسی جایکا حضور داشتند. آقای دکتر فریبرز جمالزاد فلاح، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی نیز در خصوص مطالعه بر ترکیبات رسوب در تالاب انزلی به ارائه مطلب پرداختند و پس از آن، آقای آئوکی، مشاور ارشد پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی- فاز دوم در مورد آخرین پیشرفتهای فعالیت های پایلوت مشترک در زیر کمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب و زیر کمیته آموزش زیست محیطی تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی ارائه مطلب نموده و پیشنهاداتی در خصوص حفاظت از تالاب و کمیته مدیریت تالاب انزلی مطرح نمودند.

کمیته مدیریت تالاب انزلی در تیر ماه 1390 به ریاست استاندار تاسیس شد. اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان دبیری کمیته مذکور را بر عهده دارد و سایر سازمانهای استانی نیز در جلسات کمیته مدیریت تالاب انزلی شرکت می کنند. بر اساس بیانیه استانی کمیته مدیریت تالاب انزلی، این کمیته به عنوان تنها بدنه هماهنگ کننده بین ارگانهای اجرایی و سایر ذینفعان در اطراف تالاب عمل می نماید و نه تنها تالاب، بلکه کل حوضه آبخیز تالاب را نیز تحت پوشش قرار می دهد. در حال حاضر، مسایل حفاظتی و بهره مندی خردمندانه از تالاب توسط شش زیر کمیته تحت کمیته مدریت تالاب انزلی فعالیت می کنند و تعدادی فعالیت پایلوت مشترک نیز با آورده مالی جایکا توسط زیر کمیته ها در دست انجام می باشد.