کمیته فنی مدیریت پسماند به بحث و بررسی و انطباق کنترل مدیریت پسماند در داخل و اطراف حوضه آبخیز تالاب انزلی پرداخته است. این کمیته فنی فعالیت‌هایی از قبیل بازدید و بررسی شرایط فعلی دفع زباله، بازدید میدانی از محل‌های دپوی غیر قانونی زباله، پردازش پسماند جامد و تاسیسات دفع را به انجام رسانیده است.

تور زباله گیر به عنوان یکی از فعالیت‌های پایلوت مشترک برای پایش وضعیت تخلیه پسماند در رودخانه های هدف پیشنهاد گردید. اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان به عنوان یک رویداد در روز جهانی تالاب مورخ 13 بهمن 1394 اقدام به نصب تور جمع آوری زباله در رودخانه نمود.

نصب آزمایشی تور زباله گیر