کمیته فنی مدیریت فاضلاب قصد دارد تا کیفیت آب حوضه آبخیز تالاب انزلی متاثر از پساب‌های خانگی و صنعتی در هر دو منطقه شهری و روستایی و زهکشی مزارع و جنگل‌ها را بهبود ببخشد. این کمیته فنی وضعیت پیشرفت طرح‌های موجود و آتی برای پروژه‌های فاضلاب در مناطق شهری و روستایی را به واسطه بازدیدهای میدانی از تصفیه خانه‌های فاضلاب موجود، بررسی داده‌ها، و روش‌های دیگر طی این یک سال پروژه تایید کرده است.

در سال آینده، فعالیت‌های پایلوت مشترک در کمیته فنی اجرا خواهد شد.

بازدید میدانی از تصفیه خانه فاضلاب موجود