رسوبات حمل شده توسط رودخانه های ورودی به تالاب، در کل حوضه که از منطقه کوهستانی رسوب زا آغاز و توسط مناطق جلگه ای به دریا ختم می شود، نیازمند کنترل می باشد.

در سال نخست،کمیته فنی مدیریت آبخیز در مورد مسائل و مشکلات رسوب در خصوص حفاظت تالاب، انجام برخی از بازدید‌های میدانی برای تایید وضعیت فعلی، برسی و نظارت بر فعالیت‌های پیمانکاران، گردآوری طرح‌های مؤثری که در راستای محافظت از تالاب به کنترل رسوب کمک خواهد کرد، فعالیت‌ های اولویت بندی شده، و انتخاب ارجح و موثرترین فعالیت و با در نظر گرفتن محدودیت واعتبار مالی به بحث و تبادل نظر پرداخت.